Nadzor i praćenje radnika na daljinu: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:

U ovom se dokumentu za raspravu razmatraju posljedice (digitalnog) nadzora i praćenja radnika na daljinu za sigurnost i zdravlje na radu, a u obzir se uzimaju i razlike među radnicima na radnom mjestu i radnicima na daljinu. Iz rezultata je vidljivo da, iako takvi sustavi mogu povećati psihosocijalne rizike i negativne zdravstvene ishode, provođenje preventivnih mjera u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu ima pozitivan učinak na smanjenje tih rizika i ograničavanje posljedica za zdravlje.

Ti su uvidi neprocjenjivi za proširenje zaštite zdravlja i sigurnosti na tu novu vrstu radnika, koji obavljaju različite poslove izvan prostorija poslodavaca.

Preuzimanje in: en