Biološki agensi i bolesti povezane s radom: rezultati pregleda literature, stručnog ispitivanja i analize sustava za praćenje

Keywords:

Ovo izvješće dio je velikog projekta za rješavanje problema s biološkim agensima koji predstavljaju rizik na radnom mjestu. Projektom se nastoji podići razina svijesti u pogledu izloženosti tim opasnostima na radu, pružiti više informacija o zdravstvenim problemima povezanim s time i podupirati napore koji se ulažu u njihovu prevenciju.

U izvješću su predstavljeni rezultati pregleda znanstvene literature, stručnog ispitivanja i analize odabranih sustava kojima se koriste države članice Europske unije u praćenju izloženosti i bolesti. U njemu se nudi ocjena postojećeg znanja o toj temi, uključujući nove rizike i one u nastajanju, utvrđuju se nedostatni podatci i nude preporuke za poboljšanje praćenja i prevencije tih rasprostranjenih, ali nedovoljno shvaćenih rizika.

Preuzimanje in: en