Smjernice za sigurno rukovanje opasnim lijekovima na radnom mjestu

Keywords:

U ovom dokumentu Europske komisije navode se praktični primjeri za smanjenje izloženosti radnika opasnim lijekovima u svim fazama životnog ciklusa proizvoda, odnosno tijekom njihove proizvodnje, prijevoza i skladištenja, pripreme, primjene u bolesnih osoba i životinja te gospodarenja otpadom.

Neobvezujuće smjernice sadržavaju raznovrsne praktične savjete za radnike, poslodavce, javna tijela i stručnjake za sigurnost kako bi se osnažile njihove aktivnosti u području zaštite radnika od opasnih lijekova.

Preuzimanje in: en