Slovačka

Državna upravna tijela koja su odgovorna u području inspekcije rada jesu Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji Slovačke Republike, Nacionalni inspektorat rada sa sjedištem u Košicama te osam inspektorata rada koji su smješteni i nadležni su nad područjima koja predstavljaju osam upravnih regija Slovačke Republike.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu osnovala je mrežu kontaktnih točaka u svakoj državi članici EU-a. Kao kontaktna točka u Slovačkoj Republici djeluje Nacionalni inspektorat rada. Njegov je glavni zadatak izraditi materijal i širiti informacije na nacionalnoj razini o zdravlju i sigurnosti na radu.

Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk