Grčka

Sva pitanja u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu (OSH) na nacionalnoj razini u nadležnosti su Ministarstva rada i socijalne zaštite. Glavna uprava za radne uvjete i zdravlje, nadležna za zakonodavstvo, strategiju, organizaciju, informacije, obrazovanje, osposobljavanje i istraživanje u području sigurnosti i zdravlja na radu, te Inspektorat rada (S.EP.E.), koji je inspekcijsko i provedbeno tijelo za provedbu zakona o radu, glavna su nadležna državna tijela u tom području.

Nevladini socijalni partneri u području sigurnosti i zdravlja na radu imaju ključnu ulogu u ostvarenju zajedničkog cilja poboljšanja radnog okruženja i smanjenja broja nezgoda povezanih s radom i profesionalnih bolesti na najmanju moguću mjeru putem uspostavljenog nacionalnog socijalnog dijaloga u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Grčka kontaktna točka poduzela je, među ostalim i putem propisane suradnje sa socijalnim partnerima i drugim organizacijama, napore u pogledu koordinacije i vođenja djelovanja Nacionalne informativne mreže za sigurnost i zdravlje na radu.

Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr