Portugal

Portugalskom kontaktnom točkom upravlja ACT – nadležno tijelo za radne uvjete pod izravnom upravom državnog Ministarstva solidarnosti, zapošljavanja i socijalne sigurnosti, ali koje ima upravnu autonomiju u cijelom kopnenom državnom području. Glavna je misija ACT-a promicanje poboljšanja radnih uvjeta promicanjem politika o sprečavanju opasnosti na radu i nadzorom usklađenosti sa standardima rada i zakonima koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu u svim sektorima djelovanja kao i u središnjim i lokalnim upravnim službama, uključujući javne ustanove. ACT kao trostrano tijelo surađuje sa socijalnim partnerima (koji su zastupljeni u Savjetodavnom vijeću) u cilju olakšanja razmjene najbolje prakse u području sigurnosti i zdravlja na radu te promicanja europskih kampanja.


 


Podaci za kontakt za središnjice

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Portugal
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
Adresa e-pošte: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt