Portugal

Portugalskom kontaktnom točkom upravlja ACT – nadležno tijelo za radne uvjete pod izravnom upravom državnog Ministarstva solidarnosti, zapošljavanja i socijalne sigurnosti, ali koje ima upravnu autonomiju u cijelom kopnenom državnom području. Glavna je misija ACT-a promicanje poboljšanja radnih uvjeta promicanjem politika o sprečavanju opasnosti na radu i nadzorom usklađenosti sa standardima rada i zakonima koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu u svim sektorima djelovanja kao i u središnjim i lokalnim upravnim službama, uključujući javne ustanove. ACT kao trostrano tijelo surađuje sa socijalnim partnerima (koji su zastupljeni u Savjetodavnom vijeću) u cilju olakšanja razmjene najbolje prakse u području sigurnosti i zdravlja na radu te promicanja europskih kampanja.


 


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt