Čimbenici rizika od raka povezanog s radom u Europi – sažetak metodologije korištene u anketi o izloženosti radnika

Keywords:

Anketom o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi koju je provela EU-OSHA osiguravaju se podatci i uvidi u području vjerojatne izloženosti radnika 24-ima poznatima čimbenicima rizika od raka tijekom njihova posljednjeg radnog tjedna. Anketa je provedena tijekom 2023. u Njemačkoj, Irskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Mađarskoj i Finskoj.

U ovoj se publikaciji pruža pregled načina na koji je anketa o izloženosti radnika osmišljena, konkretno na temelju australske studije o izloženostima na radnom mjestu i alata OccIDEAS te kako je ona prilagođena kontekstu EU-a. U njoj se također sažeto pojašnjava kako je anketa prilagođena svrsi i kako je provedena. 

Preuzimanje in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |