Čimbenici rizika od raka kao profesionalne bolesti u Europi – metodologija ankete o izloženosti radnika

Keywords:

Anketom o izloženosti radnika u Europi čimbenicima rizika od raka (WES) osiguravaju se informacije o vjerojatnoj izloženosti radnika poznatim čimbenicima rizika od raka tijekom njihova posljednjeg radnog tjedna. U ovom se izvješću opisuje metodologija za razvoj WES-a.

U njemu se objašnjava kako je WES prilagođen iz australske studije o izloženosti na radu i koji su koraci poduzeti kako bi se upitnik preveo na jezike država članica EU-a u kojima je proveden. U njemu se detaljnije opisuju testiranje prilagođenog upitnika i naknadni pristupi uzorkovanju, glavnom terenskom radu, kontroli kvalitete podataka i ponderiranju podataka.

Ovo izvješće sadržava više pojedinosti i dopunjuje već objavljeni sažetak metodologije WES- a.

Preuzimanje in: en