You are here

Više osoblje

Ravnateljica

dr. Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 302 (Asistent)

Slika dr. Christe Sedlatschek

Christa je imenovana ravnateljicom EU-OSHA-e 2011. godine. Ona je zakonska predstavnica i odgovorna je za upravljanje i svakodnevno vođenje EU-OSHA-e, uključujući sva financijska, administrativna i kadrovska pitanja. Radno je mjesto za razdoblje od pet godina, može se jednom obnoviti, a ravnatelj je odgovoran upravnom odboru.

Christa je doktorica medicine (Sveučilište u Beču) i stručnjakinja za zdravlje na radu. Nakon što je završila fakultet, počela je raditi u austrijskom inspektoratu rada, a 1993. prešla je u Ministarstvo rada i socijalnih pitanja, gdje je preuzela funkciju zamjenice voditelja Odjela medicine rada.

U EU-OSHA-i počela je raditi 1998. gdje se usmjerila na razvoj i širenje informacija o dobrim praksama te je postala voditeljica bivšeg Odjela za radno okruženje. Tijekom tog razdoblja stekla je produbila je svoje znanje o EU-u i postojećim sustavima sigurnosti i zdravlja na radu u državama članicama.

U njemačkom federalnom institutu za sigurnost i zdravlje na radu (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), počela je raditi 2003. gdje je 2004. godine postala direktorica nacionalne „Inicijative za novu kvalitetu rada - INQA”. Inicijativu je pokrenulo njemačko federalno ministarstvo rada i socijalnih pitanja na temelju Lisabonskog sastanka na vrhu iz 2000., s ciljem doprinosa stvaranju većeg broja boljih poslova u Europi.

Izjava o interesima - CV

Voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu

g. Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (Asistent)

Andrew je počeo raditi u EU-OSHA-i 2000. Kao voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu, odgovoran je za razvoj i provođenje paneuropskih komunikacijskih strategija, uključujući kampanje za podizanje svijesti više dionika te za e-komunikacije.

Andrew je studirao sociologiju (Sveučilište u Bristolu) i ima više od 25 godina iskustva u radu na području komunikacija. Prije nego što je došao na ovo radno mjesto, proveo je pet godina kao voditelj Odjela za informacije i komunikacije u Europskoj znanstvenoj zakladi, a od 1989. do 1995. bio je voditelj komunikacija u Vijeću za ekonomska i društvena istraživanja Ujedinjene Kraljevine.

Izjava o interesu - CV

Voditelj Odjela za prevenciju i istraživanje

g. William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 372 (Asistent)

Od 2012. William je zadužen za EU-OSHA-in Odjel za prevenciju i istraživanje, koji razvija sadržaj sigurnosti i zdravlja na radu i uključuje Europski opservatorij rizika.

William je zaposlen u EU-OSHA-i od 1998., te je usmjeren na područja koordinacije istraživanja i rizika u nastajanju, a bio je odgovoran i za prvo europsko istraživanje o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER).

William je prvostupnik prava i magistar ergonomije (Sveučilište u Loughboroughu). Prije nego što je počeo raditi u EU-OSHA-i, radio je kao akademski istraživač na području kulture sigurnosti poduzeća i u privatnom sektoru kao konzultant za ergonomiju i voditelj istraživanja za projekte na području zdravlja i sigurnosti na radu.

Izjava o interesima - CV

Voditelj Centra za resurse i usluge

 Post vacant.