Više osoblje

Privremeni izvršni direktor

g. William COCKBURN

William Cockburn imenovan je privremenim izvršnim direktorom do preuzimanja dužnosti novog izvršnog direktora.

William je zaposlen u EU-OSHA-i od 1998., te je usmjeren na područja koordinacije istraživanja i rizika u nastajanju, a bio je odgovoran i za prvo europsko istraživanje o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER).

William je prvostupnik prava i magistar ergonomije (Sveučilište u Loughboroughu). Prije nego što je počeo raditi u EU-OSHA-i, radio je kao akademski istraživač na području kulture sigurnosti poduzeća i u privatnom sektoru kao konzultant za ergonomiju i voditelj istraživanja za projekte na području zdravlja i sigurnosti na radu.

Izjava o interesima - CV

Voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu

g. Andrew SMITH

Andrew je počeo raditi u EU-OSHA-i 2000. Kao voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu, odgovoran je za razvoj i provođenje paneuropskih komunikacijskih strategija, uključujući kampanje za podizanje svijesti više dionika te za e-komunikacije.

Andrew je studirao sociologiju (Sveučilište u Bristolu) i ima više od 25 godina iskustva u radu na području komunikacija. Prije nego što je došao na ovo radno mjesto, proveo je pet godina kao voditelj Odjela za informacije i komunikacije u Europskoj znanstvenoj zakladi, a od 1989. do 1995. bio je voditelj komunikacija u Vijeću za ekonomska i društvena istraživanja Ujedinjene Kraljevine.

Izjava o interesu - CV

Privremena voditeljica Odjela za prevenciju i istraživanje

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek pridružila se agenciji EU-OSHA u 2006. u ulozi voditeljice projekata. Ona radi u Odjelu za prevenciju i istraživanje te je njezin rad usmjeren na projekte o duševnom zdravlju na radu, stresu povezanom s radom i drugim psihosocijalnim rizicima kao što su nasilje i uznemiravanje. Zadužena je i za veliki projekt o sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima.

Malgorzata je magistra psihologije (Sveučilište u Varšavi) i ima doktorat iz psihologije rada (Šlesko sveučilište). Prije zaposlenja u EU-OSHA-i radila je kao akademska istraživačica na Središnjem institutu za zaštitu rada u sklopu Nacionalnog instituta za istraživanje (Poljska).

Izjava o interesima - CV

Voditelj Centra za resurse i usluge

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo joined EU OSHA in September 2023. As Head of the Resources and services unit, she is leading the team that manages the areas of HR, Finance, Procurement, Documentation, Internal Control and Facility management.

Before joining EU OSHA, Donianzu worked in the European Fisheries Control Agency (EFCA) in Vigo for more than 16 years, first as Head of sector Finance and Procurement and later as Deputy Head of the Resources and ICT unit.

Izjava o interesima - CV