Sastav Izvršnog odbora Upravnog odbora

Članovi Izvršnog odbora EU-OSHA-e i izjava o interesima Izvršni odbor djeluje kao upravljačka skupina, nadzire poslovnu uspješnost Agencije i sastaje se četiri puta godišnje. Sastavljen je od osam članova Upravnog odbora.

Dnevni redovi i zapisnici s posljednjih sjednica Izvršnog odbora

2018

2017

2016

2015

Član

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Potpredsjedatelj
Ms Gertrud BREINDL (Predstavnik vlasti), Potpredsjedatelj
Mr Renārs LŪSIS (Predstavnik vlasti), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Predstavnik poslodavaca), Predsjedatelj
Ms Jessie FERNANDES (Predstavnik poslodavaca, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Predstavnik radnika), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Predstavnik radnika), Potpredsjedatelj
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Predstavnik vlasti)
Mr Kris DE MEESTER (Predstavnik poslodavaca)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Predstavnik radnika)

Zamjenik

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Predstavnik vlasti)
Mr Rob TRIEMSTRA (Predstavnik vlasti)
Mr Yogindra SAMANT (Predstavnik vlasti)
Mr Eckhard METZE (Predstavnik poslodavaca)
Mr Francois ENGELS (Predstavnik poslodavaca)
Mr Georgi STOEV (Predstavnik poslodavaca)
Ms Nina Hedegaard NIELSEN (Predstavnik radnika)
Ms Sonja KÖNIG (Predstavnik radnika)
Mr Viktor KEMPA (Predstavnik radnika)