Sastav Izvršnog odbora Upravnog odbora

Članovi Izvršnog odbora EU-OSHA-e i izjava o interesima Izvršni odbor djeluje kao upravljačka skupina, nadzire poslovnu uspješnost Agencije i sastaje se četiri puta godišnje. Sastavljen je od osam članova Upravnog odbora.

Dnevni redovi i zapisnici s posljednjih sjednica Izvršnog odbora

2018

2017

2016

2015

Član

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Potpredsjedatelj
Ms Boel CALLERMO (Predstavnik vlasti), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Predstavnik vlasti), Potpredsjedatelj
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Predstavnik poslodavaca), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Predstavnik poslodavaca), Potpredsjedatelj
Mr Ignacio DORESTE (Predstavnik radnika), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Predstavnik radnika), Predsjedatelj
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Predstavnik vlasti)
Mr Kris DE MEESTER (Predstavnik poslodavaca)
Mr Károly GYÖRGY (Predstavnik radnika)

Zamjenik

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Predstavnik vlasti)
Mr Yogindra SAMANT (Predstavnik vlasti)
Mr Eckhard METZE (Predstavnik poslodavaca)
Mr Francois ENGELS (Predstavnik poslodavaca)
Mr Georgi STOEV (Predstavnik poslodavaca)
Mr Anthony CASARU (Predstavnik radnika)