Participativní přístup ke snižování rizik spojených s muskuloskeletálními poruchami u pracovníků údržby

Keywords:

Práce pracovníků údržby ve výrobních závodech se často pojí s nepřirozenými pohyby a pracovními polohami ve stísněných prostorách.

Tato případová studie se zabývá participativním opatřením při výrobě dioptrických čoček ve výrobním závodě v Irsku, jehož cílem bylo snížení rizik muskuloskeletálních poruch u pracovníků údržby. Uvedené opatření, které se týkalo pracovníků údržby i obsluhy strojů, připravil interní koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společně určili a posoudili rizika a soustředili se na jeden konkrétní úkon, který pracovníci údržby museli provádět vkleče. Jakmile bylo nalezeno řešení, proběhla konzultace s pracovníky údržby i obsluhy strojů, aby se zajistilo, že navrhovaná změna bude mít pozitivní dopad na všechny subjekty zapojené do pracovního procesu.      

Stáhnout in: en | ro | sk |