Využití participativního přístupu „TMS PRO“ ke snížení výskytu muskuloskeletálních poruch u operátorů balicích linek v zemědělském podniku

Keywords:

Operátoři balicích linek jsou náchylní k úrazům a muskuloskeletálním poruchám, protože jejich práce zahrnuje manipulaci s těžkými břemeny, opakující se pohyby a nepřirozené polohy.

Tato případová studie se zaměřuje na spolupráci mezi organizací Carsat působící v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vedením a zaměstnanci balírny zemědělských produktů ve Francii, jejímž cílem je zlepšit stávající opatření v oblasti BOZP pro operátory balicích linek. Na základě participativního přístupu se dotčení pracovníci podíleli na analýze rizik a hodnocení preventivních opatření.

Tato úspěšná intervence také podniku umožnila provádět jeho politiku prevence bez nutnosti vnější pomoci.

Stáhnout in: en | hr | sk |