Školení pracovníků hotelových služeb jako koordinátorů prevence za účelem jejich spolupráce s kolegy na prevenci muskuloskeletálních poruch

Keywords:

Práce v hotelových úklidových službách, hotelové prádelně a restauračních službách zahrnuje nepřirozené pohyby a pracovní polohy, zvedání a posunování břemen, shýbání se a opakované pohyby paží.

Tato případová studie poukazuje na to, jak školení týmu pracovníků v otázkách prevence rizik pomohlo v jednom francouzském hotelu nezávisle analyzovat rizika a zavést řešení v otázce bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Šest dobrovolníků z řad pracovníků (z hotelových úklidových služeb, hotelové prádelny a restauračních služeb) se zúčastnilo školení koordinátorů prevence zorganizovaného oblastní zdravotní pojišťovnou. Pozorně pak v této roli sledovali pracovní podmínky za účelem identifikace rizik, prodiskutování příslušných problematických oblastí se spolupracovníky a vypracování zpráv s navrhovanými řešeními.

 

Stáhnout in: en | hr | ro | sk | sl |