Zlepšení vybavení zapojením zaměstnanců s cílem předcházet rizikům ruční manipulace v závodě na výrobu PVC

Keywords:

Pracovníci ve výrobních závodech musejí často zvedat, přenášet a posunovat těžká břemena. To zahrnuje opakované používání stále stejných částí těla a představuje pro zaměstnance riziko vzniku muskuloskeletálních poruch. Tato případová studie se zabývá opatřením na zlepšení vybavení a pracovních podmínek ve velkém závodě na výrobu PVC ve Francii.

Toto opatření se týkalo dělníků, vedoucích pracovníků, členů výboru pro BOZP a zástupců oblastní zdravotní pojišťovny a jeho cílem bylo vylepšit automatizovaný stroj, který představoval určitá rizika.

Tento stroj byl nakonec nahrazen nově navrženým strojem, který vyhovoval požadavkům na prevenci rizik a pohodlně se obsluhoval.  

Stáhnout in: en | mt | ro | sk |