ErgoPar – participativní ergonomický přístup k prevenci rizik na pracovišti

Keywords:

Tato případová studie se zabývá participativním ergonomickým přístupem s názvem ErgoPar (Ergonomía Participativa) vyvinutým ve Španělsku. Hlavním prvkem přístupu ErgoPar je to, že do určování rizik souvisejících s prací, hledání řešení problémů a rozhodování by se měly zapojit všechny zainteresované subjekty společnosti, například vrcholné a střední vedení, různé skupiny pracovníků a odborníci na bezpečnost. Mezi hlavní kroky patří provádění rozhovorů, vyplňování dotazníků, vytvoření skupiny Ergo Group, konzultace se zástupci pro bezpečnost a vytváření zdravotních struktur na pracovištích.

Přístup ErgoPar posiluje kulturu prevence společnosti tím, že posiluje komunikaci mezi všemi zainteresovanými subjekty, zvyšuje informovanost a předává pracovníkům kontrolu nad jejich vlastní bezpečností a ochranou zdraví. Umožňuje společnosti využívat vlastní zdroje k dlouhodobé prevenci, a to bez zapojení externích agentur. 

Stáhnout in: en | ro | sk |