Zapojení pracovníků do plánování bezpečné a ergonomické truhlářské dílny pomocí metody SOBANE a simulací

Keywords:

Když úřady belgické provincie Namur rozhodly o přemístění oddělení pro opravy a údržbu nemovitostí do nové budovy, truhláři zaměstnaní v útvaru byli vyzváni k zapojení do plánování pracovního prostoru a uspořádání truhlářské dílny.

Tato případová studie poukazuje na úspěšnou spolupráci vedení, truhlářů, ergonoma a architekta při vytvoření bezpečného a ergonomického pracoviště. Ergonom výrazně přispěl k úspěchu projektu, přičemž úzce spolupracoval se dvěma truhláři na analýze rizik a stanovení specifikací pro novou dílnu. Provedli různé simulace s cílem nalézt nejlepší řešení pro umístění pracovních stanic a zařízení v nové dílně se zohledněním požadavků na prostor, jakož i aspektů souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

Stáhnout in: en