Účast pracovníků na prevenci muskuloskeletálních poruch při montáži kotlů

Keywords:

Tato případová studie zdůrazňuje jednotlivé kroky participativního opatření na snížení rizik na pracovišti, kterým jsou vystaveni pracovníci montující kotle, a to, jak bylo začleněno do kultury prevence společnosti.

Výzkumní pracovníci národního institutu pro pojištění proti pracovním úrazům použili inovativní metodu, která kombinuje cílové skupiny pracovníků a analýzu pomocí stromové struktury příčin. Montážní pracovníci se podíleli zejména na identifikaci rizik a stanovování jejich priorit podle důležitosti, ale i na navrhování řešení. Když vedení realizovalo návrhy na zlepšení vybavení, rozvržení pracovního místa a postup montáže, dostalo se jim od pracovníků příznivé odezvy.

Díky tomu začali být v otázkách, které se týkají jejich vlastní bezpečnosti a zdraví, pozornější a proaktivnější.  

Stáhnout in: en | sk |