Participativní semináře s pracovnicemi, které se věnují přípravě pokrmů, s cílem nalézt řešení muskuloskeletálních poruch

Keywords:

Pracovníci v kuchyních jsou náchylní k muskuloskeletálním poruchám, protože úkony v rámci přípravy pokrmů zahrnují zdvihání a nošení břemen a nepřirozené a opakující se pohyby.

Tato případová studie z Finska se zaměřuje na to, jak mohou participativní semináře pro pracovníky v kuchyních přispět k určení a analýze rizik souvisejících s muskuloskeletálními poruchami a zavádění jejich řešení. Byl proveden participativní intervenční projekt koordinovaný externím odborníkem, který zahrnoval řadu seminářů pro 504 pracovnic v kuchyních.

Účastnice byly vyzvány, aby provedly analýzu rizik, vypracovaly řešení a zavedly změny na pracovišti. V kuchyních bylo provedeno přes 400 ergonomických změn.  

Stáhnout in: en | hr | ro |