Semináře pro pracovníky v oblasti péče o děti zaměřené na snížení výskytu muskuloskeletálních poruch

Keywords:

Pracovníci v oblasti péče o děti jsou náchylní k muskuloskeletálním poruchám, protože v rámci svého zaměstnání zdvihají a nosí děti a pracují v předklonu a ve dřepu.

Tato případová studie se zaměřuje na to, jak participativní semináře pro pracovníky v oblasti péče o děti mohou těmto osobám pomoci určit a analyzovat rizika související s muskuloskeletálními poruchami a nalézt příslušná řešení. Poradci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a výzkumný tým v Dánsku společně vypracovali participativní intervenční projekt zaměřený na ergonomii.

Zahrnoval organizaci a vedení řady seminářů pro 96 pracovníků v oblasti péče o děti. Účastníci seminářů byli vyzváni, aby provedli prioritizaci rizik, hledali řešení a zaváděli změny na pracovišti. 

Stáhnout in: en | hr | ro |