Zapojení pracovníků do prevence muskuloskeletálních rizik v práci

Keywords:

Muskuloskeletální poruchy související s prací mají nepříznivý vliv na zdraví milionů evropských pracovníků, jakož i na produktivitu a náklady podniků ve všech odvětvích. Při řešení těchto důležitých otázek hrají zásadní roli sami pracovníci.

Tato zpráva navrhuje metody, jak pracovníky aktivně zapojit do prevence muskuloskeletálních poruch. Přináší praktické příklady a případové studie z pracovišť, na kterých se pracovníci podíleli na úspěšném řešení problematiky muskuloskeletálních poruch. Věnuje se také faktorům a podmínkám nezbytným k účinnému zapojení pracovníků.

Zpráva nabízí organizacím (včetně malých podniků) a tvůrcům politik poradenství a pokyny ohledně způsobů, jak řídit rizika a provádět participativní intervence v souvislosti s muskuloskeletálními poruchami.

Stáhnout in: en