Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Praktický průvodce

Keywords:

Zaměstnanci svou práci často důkladně znají a vědí, jak ji mohou vykonávat bezpečněji. Tento průvodce ukazuje, jak mohou pracovníci tyto znalosti využít k aktivní spolupráci s manažery při zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Objasňuje příslušné role, odpovědnost a právní povinnosti pracovníků, jejich zástupců a zaměstnavatelů a přináší konkrétní příklady smysluplných kroků, které mohou všichni zúčastnění učinit ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento průvodce obsahuje rovněž užitečný „kontrolní seznam“, který mohou pracovníci a jejich zástupci využít jako vodítko, že pro omezení rizik dělají maximum.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |