Vůdčí řídící schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – praktický průvodce

Keywords:

Bezpečná a zdravá pracoviště pomáhají podnikům a organizacím k úspěchu a prosperitě a přinášejí prospěch také širší společnosti. Tento průvodce poskytuje vedení podniků praktické informace o tom, jak lze BOZP zlepšovat prostřednictvím účinného vůdcovství, zapojení zaměstnanců a průběžného hodnocení a přezkumu, a tím pro všechny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví v podnicích a organizacích. Uvedený systém hodnocení poskytuje představu o úrovni prevence ve společnosti a nabízí náměty ke zlepšení.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |