Omezení výskytu muskuloskeletálních poruch u pracovníků ve vinohradnictví prostřednictvím participativního přístupu zahrnujícího analýzu videonahrávek

Keywords:

Práce ve vinohradnictví (produkce hroznů) znamená pro pracovníky dlouhé hodiny opakujících se pohybů v nepřirozených polohách. V jedné malé francouzské vinohradnické společnosti dosáhla míra nepřítomnosti v práci v době vyvětvování 50 %.

Aby vedoucí pracovníci tento problém vyřešili, obrátili se žádostí o pomoc na oblastní zdravotní pojišťovnu. Tato případová studie poukazuje na to, jak participativní opatření snížila rizika muskuloskeletálních poruch. Konzultanti v oblasti ergonomie nejprve pořídili videozáznam pracovníků přímo při práci. Společně poté analyzovali video, aby určili biomechanické faktory, které vedly ke zhoršení zdravotního stavu pracovníků.

Po potvrzení jednotlivých faktorů společně s pracovníky byl proveden test nových řešení, pracovníci byli opět natočeni a výsledky s nimi byly prodiskutovány. 

Stáhnout in: en