Наблюдение и контрол на дистанционните работници — последици за безопасността и здравето при работа

Keywords:

В този документ за обсъждане се разглеждат последиците за безопасността и здравето при работа (БЗР) от практиките за (цифрово) наблюдение и контрол на дистанционните работници, като се разглеждат и разликите между работещите на място и дистанционните работници. Констатациите разкриват, че макар подобни системи да увеличават психосоциалните рискове и отрицателните здравни последици, прилагането на превантивни мерки за БЗР има положителен ефект, намалява тези рискове и ограничава последиците за здравето.

Тези изводи са безценни, за да се добави този нов вид работници в защитата на здравето и безопасността, като се обхващат няколко вида трудова дейност, организирана извън помещенията на работодателите.

Изтегляне in: en