Регулиране на работата от разстояние в Европа след пандемията от COVID-19: последни промени

Keywords:

По-честото прилагане на работа от разстояние поради пандемията от COVID-19 доведе до повече проучвания относно тази форма на организация на труда и въздействието ѝ върху благосъстоянието и здравето на служителите. Въпреки че работата от разстояние има своите предимства, включително гъвкавост и самостоятелност, тя има и недостатъци.

В настоящия доклад на EU-OSHA се разглежда как в момента се регулира работата от разстояние в Европа, като се представя преглед на регулирането след COVID-19 в ЕС. В доклада също така се изтъкват постоянните промени в законодателството и развитието на колективното договаряне в редица държави — членки на ЕС, от началото на пандемичната криза.

Изтегляне in: en