Хибридната трудова дейност — нови възможности и предизвикателства за безопасността и здравето при работа

Keywords:

След пандемията COVID-19 на преден план излезе преходът към хибридна трудова дейност — съчетаване на работа от разстояние и на място. В този документ за обсъждане се разглежда феноменът на хибридната трудова дейност и последиците за условията на труд и безопасността и здравето при работа (БЗР). 

В документа се дава определение на хибридната трудова дейност в контекста на парадигмите за работа от разстояние и се разглеждат основните ѝ характеристики, както и разпространението ѝ сред европейската работна сила. В документа се хвърля светлина върху начина, по който хибридната трудова дейност променя установените норми, като създава нови възможности и предизвикателства както за работодателите, така и за работниците.

Изтегляне in: en