Резюме - Анализ на казуси относно работата с хронични мускулно-скелетни смущения

Keywords:

В този доклад са представени осем казуса на хора с хронични мускулно-скелетни смущения (МСС), които се връщат успешно на работа след отсъствие по болест или са продължили да работят с МСС. Казусите имат за цел да разгледат опита на тези работещи — които са наети в различни компании, сектори и европейски страни — с цел да се идентифицират добри практики.

Ранната намеса, подкрепата от ръководители и колеги, както и откритата комуникация са някои от факторите за успех, подчертани в казусите. Често прости мерки позволяват на хората да продължат да работят. В анализа се разглежда и възможността за прехвърляне на различните видове намеса в други компании, както и ползата от запазване на опитни служители.

Изтегляне in: de | el | en | es | fi | fr | it | lt | mt | pt | tr |