Safety and health insights for digital platform work

Акценти относно безопасността и здравето при работа през цифрови платформи

Keywords:

Развитието на цифровите технологии осигури възможности за нови начини на работа, предоставяни чрез или на онлайн платформи. Доставчици, шофьори, медицински сестри и графични дизайнери — това са само някои от примерите за хора, които се занимават с работа в цифрови платформи. Въпреки че за някои групи работници това може да бъде допълнителен или алтернативен източник на доходи и възможност за навлизане на пазара на труда, работата в цифрови платформи е свързана с рискове и предизвикателства за здравето и безопасността при работа (БЗР), които е сложно да се предотвратят и управляват. За да се справят с това предизвикателство, създателите на политики, платформите, синдикалните организации и работниците трябва да се обединят, за да въведат и подобрят инициативите в областта на БЗР. 

Изтегляне in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |