Работа през цифрови платформи: последици за безопасността и здравето при работа

Keywords:

Разгледайте тези слайдове, за да разберете концепциите, свързани с работата през цифрови платформи.

Вижте факти и цифри, включително демографски данни, разнообразие на работната сила, преобладаващи сектори и видове работа в платформи. Научете повече за възможностите, които предлага тази форма на работа в цифрова среда, както и за рисковете и предизвикателствата за БЗР. 

В презентацията се очертават също така политики и инициативи за постигане на безопасна и здравословна работа в платформи, като се предоставят основни изводи, които обобщават последиците от работата през цифрови платформи за бъдещето на труда.

Изтегляне in: bg | en | fr | hr | hu | pt | ro |