Психосоциални фактори за превенция на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС)

Keywords:

Въпреки че физическите рискови фактори обикновено оказват основно влияние върху свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), психосоциалните фактори на работното място могат в значителна степен да допринесат за риска от развитие на МСС и за влошаване на вече съществуващ проблем.

В настоящата презентация в Power Point се разглежда каква би могла да бъде връзката между психосоциалните фактори и МСС и са предоставени полезни препоръки за установяване на източника на проблема и разработване на превантивни мерки.

Изтегляне in: cs | en | fr | hu | nl | pl | pt | ro | sv |