Професионални рискови фактори за ракови заболявания в Европа — първи констатации от проучването на експозицията на работниците

Keywords:

Проучването на EU-OSHA на експозицията на работниците във връзка с рисковите фактори за ракови заболявания в Европа (WES) предоставя информация за вероятната експозиция на работниците на 24 известни рискови фактора за ракови заболявания през последната им работна седмица. WES е проведено в Германия, Ирландия, Испания, Франция, Унгария и Финландия през 2023 г.

В настоящата публикация са представени първите констатации на WES, като се подчертават най-често срещаните професионални експозиции сред разглежданите рискови фактори за ракови заболявания, обстоятелствата на експозиция и връзката между експозиция и някои условия на труд. Резултатите показват повишен риск за работниците на микро- или малки работни места в сравнение със средните или големите работни места, както и за работещите над 50 часа седмично.

Изтегляне in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |