Рискови фактори за професионалните ракови заболявания в Европа — методология на проучването на експозицията на работниците

Keywords:

Проучването на експозицията на работниците на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, в Европа (WES) предоставя информация за вероятната експозиция на работниците през последната работна седмица на няколко известни рискови факторa, свързани с раковите заболявания. Настоящият доклад очертава методологията, използвана за разработването на WES.

В него се обяснява как WES е адаптиранo от австралийското проучване на професионалната експозиция и предприетите стъпки за превод на въпросника на езиците на държавите — членки на ЕС, в които е проведено. Подробно е описано как са тествани въпросите от адаптирания въпросник и последващите подходи към формирането на извадки, основната полева работа, контрола на качеството на данните и тяхното претегляне.

Докладът предоставя повече подробности и допълва вече публикуваното резюме на методологията на WES.

Изтегляне in: en