Професионални рискови фактори за ракови заболявания в Европа — резюме на методологията на проучването на експозицията на работниците

Keywords:

Проучването на EU-OSHA на експозицията на работниците във връзка с рисковите фактори за ракови заболявания в Европа (WES) предлага данни и анализи за вероятната експозиция на работниците на 24 известни рискови фактора за ракови заболявания през последната им работна седмица. WES е проведено в Германия, Ирландия, Испания, Франция, Унгария и Финландия през 2023 г.

В тази публикация се прави преглед на начина, по който WES е разработено въз основа на австралийското проучване на експозициите на работното място и инструмента OccIDEAS, и е адаптирано към контекста на ЕС. В нея се обобщава също така как проучването е приспособено за целта и как е проведено. 

Изтегляне in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |