Международно сравнение на разходите за свързани с работата злополуки и заболявания

Keywords:

Икономическите предимства от грижата за безопасността и здравето при работа никога не са били по-очевидни. Новите оценки, направени в рамките на международен проект, показват, че свързаните с работата злополуки и заболявания струват на ЕС поне 476 млрд. евро годишно. Само разходите за свързани с работата ракови заболявания възлизат на 119,5 млрд. евро.

Резултатите от проекта бяха представени на XXI-ия Световен конгрес по безопасност и здраве при работа, който се проведе през септември в Сингапур, и са публикувани на уебсайта на EU-OSHA чрез интерактивна визуализация на данни.

В статията са обобщени основните констатации от проекта.

Изтеглянеin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |