Интерактивен инструмент за оценка на риска (IRAT) в Ирландия BeSMART

Keywords:

Всички работодатели трябва да направят оценка на риска на своите работни дейности и да определят „в рамките на разумно предвидимото“ всички опасности, които могат да причинят злополуки или влошено здраве. BeSMART е интерактивен, уеб базиран инструмент, разработен с цел да помогне на МСП да спазят нормативните изисквания, като изготвят и документират оценките на риска във връзка с БЗР.

В настоящото проучване по конкретен случай се проследява историята на BeSMART: от разработването му през 2010 г. досега той е достигнал до повече от една четвърт от всички ирландски МСП и има приблизително 43 000 регистрирани потребители. В проучването се разглеждат също бъдещите предизвикателства пред BeSMART и пред други онлайн интерактивни инструменти за оценка на риска, както и факторите за неговия успех.

Изтегляне in: bg | cs | en | es |