Закрила на работещите в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга

Keywords:

Секторът на хотелиерството, есторантьорството и кетърига (ХОРЕКА) обхваща хотелите, баровете, питейните заведения, ресторантите, редоставящите кетъринг услуги, заведенията за бързо хранене, kафенетата и бистрата. Тази професионална сфера осигурява значителен брой работни места в областта на услугите, а за много от държавите-членки на ЕС и за националната икономика като цяло. В момента в този динамично развиващ се сектор в Европейския съюз са заети повече от 7,8 милиона души. Настоящата фактологична справка представя основните заключения на доклада за закрила на работещите в сектора ХОРЕКА, чиято цел е извършване на общ преглед на състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, определяне на добри практики и проучване на главните икономически промени и промените по отношение на заетостта в сектора.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |