Factsheet 70 - Младите работещи — факти и цифри. Излагане на рискове и въздействие върху здравето

Keywords:

В тази фактологична справка е обобщен доклад на Центъра за наблюдение на риска относно младите работещи. Публикацията цели да разгледа рискове, на които са изложени младите работещи, както и последствията от това излагане в краткосрочен и дългосрочен план. Това се постига чрез анализ на статистически данни и изследвания и чрез подбрани изследвания на отделни случаи на превенция. Много от секторите и професиите, в които работят млади хора, се характеризират с висок риск от злополуки и излагане на множество рискове на работното място. Необходимо е да се вземат специални целеви мерки, както в областта образованието и обучението, така и в ежедневната работна практика. В справката са дадени някои препоръки.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |