Фактори за успех — разработване и популяризиране на френските инструменти OiRA

Keywords:

Оценката на риска може да е предизвикателство особено за микро- и малките предприятия (ММП), защото те не разполагат с ресурси и умения за справяне с проблеми, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Поради тази причина Европейската агенция за безопасност и здраве при работа разработи OiRA (интерактивна онлайн платформа за оценка на риска) – една адаптивна платформа, която улеснява създаването на инструменти за оценка на риска.  

В настоящия пример от практиката се разглежда как във Франция прилагат инструменти OiRA за популяризиране на оценката на риска сред ММП в различни професионални сектори. Сътрудничеството между министерството на труда, социалното осигуряване и браншовите социални партньори води до разработване и ускорено усвояване на инструменти за оценка на риска за ММП.

Примерът завършва с анализ на факторите за успех и пречките, които трябва да бъдат преодолени. 

Изтегляне in: en | fr | sk |