Изкуствен интелект за управление на работниците: преглед

Keywords:

Данните относно служителите и начина, по който те изпълняват работата си, се събират в реално време от изкуствения интелект (ИИ) и се използват за вземане на автоматизирани или полуавтоматизирани управленски решения на работното място. Необратимото увеличение на използването на тези основани на ИИ системи за управление на работниците предлага възможности, но също така рискове и предизвикателства за работниците.

В настоящия доклад са описани характеристиките на тези нови форми на управление на работниците, последиците от тяхното прилагане на работното място за здравето, безопасността и благосъстоянието на работниците и какви мерки се предприемат срещу тях на ниво научни изследвания, политики и в практиката. Включени са също така политически, изследователски и практически препоръки за разработване и използване на основани на ИИ системи за управление на работниците на работното място с акцент върху човека.

Изтегляне in: en