Състав на Изпълнителния съвет на Управителния съвет

Членове на Изпълнителния съвет на EU-OSHA и декларация за интереси. Изпълнителният съвет работи като ръководна група, която контролира оперативната ефективност на Агенцията и заседава четири пъти годишно. Състои се от осем членове на Управителния съвет.

Дневен ред и протоколи от последните заседания на Управителния съвет

2018

2017

2016

2015

Член

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Заместник-председател
Ms Boel CALLERMO (Представител на правителството), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Представител на правителството), Заместник-председател
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Представител на работодателите), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Представител на работодателите), Заместник-председател
Mr Ignacio DORESTE (Представител на работниците), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Представител на работниците), Председател
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Представител на правителството)
Mr Kris DE MEESTER (Представител на работодателите)
Mr Károly GYÖRGY (Представител на работниците)

Алтернативен член

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Представител на правителството)
Mr Yogindra SAMANT (Представител на правителството)
Mr Eckhard METZE (Представител на работодателите)
Mr Francois ENGELS (Представител на работодателите)
Mr Georgi STOEV (Представител на работодателите)
Mr Anthony CASARU (Представител на работниците)