Telepráca počas pandémie COVID-19: riziká a stratégie prevencie

Keywords:

V tejto krátkej správe sa opisuje hlavná motivácia telepráce a súvisiace riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ako aj výhody a výzvy, s ktorými sa stretávajú zamestnanci a organizácie počas pandémie. Zdôrazňuje sa význam posúdenia rizík týkajúceho sa pracovnej stanice na účely ochrany fyzického zdravia zamestnancov pracujúcich na diaľku, ako aj potenciálne psychosociálne riziká, ktorým čelia. Rozoberajú sa v nej aj európske predpisy upravujúce teleprácu vrátane práva odpojiť sa.

Správa obsahuje príklady osvedčených postupov v oblasti BOZP, ktoré prijali spoločnosti v Európe s cieľom podporovať zamestnancov pracujúcich na diaľku počas pandémie.

Prevziať in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |

Ďalšie publikácie o tejto téme