Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Úprava práce na diaľku v Európe po pandémii COVID-19

Keywords:

Pandémia ochorenia COVID-19 mnoho podnikov prinútila, aby zaviedli prácu na diaľku. Je zrejmé, že veľa spoločností bude teleprácu naďalej umožňovať, preto prebieha prieskum opatrení na ochranu zdravia a dobrých životných podmienok zamestnancov.

V správe je uvedený prehľad, ako bola práca na diaľku v období pred pandémiou COVID-19 upravená predpismi na úrovni EÚ a na vnútroštátnych úrovniach. Venuje sa právnym predpisom, zamestnanosti a pracovným podmienkam, problémom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Rozoberá sa v nej aj úloha kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu.

Správa sa končí skúmaním zmien v legislatíve a iniciatívach prijatých v odpovedi na pandémiu. Cieľom je poskytnúť informácie o účinných prístupoch na úpravu telepráce v EÚ v období po skončení pandémie ochorenia COVID-19.

Prevziať in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |