Zhrnutie – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: z výskumu do praxe. Aké sú nové poznatky?

Keywords:
Prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou v Európe zostáva vysoká napriek početným iniciatívam. V tejto správe sú zhrnuté výsledky rozsiahleho projektu zameraného na výskum príčin tohto pretrvávajúceho problému a na identifikovanie nedostatkov tak na politickej úrovni, ako aj pri uplatňovaní účinných opatrení v praxi.
Projekt má tri línie: cielený prierez odbornej literatúry, analýza 142 politických iniciatív na vnútroštátnej úrovni a kvalitatívna výskumná štúdia zameraná na spôsoby praktických riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku. Spoločným vyhodnotením výsledkov z týchto troch línií sa v správe poukazuje na prekážky a faktory úspešnosti riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a odporúčajú sa riešenia na politickej i praktickej úrovni priamo na pracoviskách.
Prevziať in: cs | da | de | el | en | fr | hu | it | ro | sl | sv |