Summary - Vzdelávanie - dôkazy z európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER)

Keywords:

Zo štúdie z európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách a vyhodnotenia literatúry v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v sektore vzdelávania v Európe vyplýva, že riziká v oblasti BOZP, ktorým čelí tento sektor, sú spravidla psychosociálne a súvisia s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Sektoru by prospeli dôslednejšie reakcie v oblasti riadenia BOZP a vyššia úroveň informovanosti, ako aj účasti zamestnancov, zaškolenie pracovníkov a vymenovanie zástupcov pre BOZP.

V správe sa uvádza aj celý rad konkrétnych politických ukazovateľov pre tento sektor pre členské štáty a príslušné zainteresované strany.

Prevziať in: en | et | pt |