Poland: OSH Pulse 2022: BOZP na pracoviskách po pandémii

Keywords:

V tejto správe o krajine sa uvádzajú výsledky prieskumu „Flash Eurobarometer – OSH Pulse“, ktorý si objednala agentúra EU-OSHA s cieľom získať prehľad o stave bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP) na pracoviskách po pandémii.

Rozhovory s pracovníkmi sa uskutočnili v apríli a máji 2022. Dostali otázky týkajúce sa stresových faktorov, ktorým čelia a ktoré majú vplyv na ich duševné a fyzické zdravie, ako aj významu riadenia BOZP na ich pracovisku.

Prevziať in: en | pl |