Summary - OSH Pulse – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracoviskách po pandémii

Keywords:

V tejto správe sa uvádzajú výsledky prieskumu „Flash Eurobarometer – OSH Pulse“, ktorý si objednala agentúra EU-OSHA s cieľom získať prehľad o stave bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP) na pracoviskách po pandémii.

Celkovo bolo v apríli a máji 2022 oslovených viac ako 27 000 zamestnaných pracovníkov vo všetkých krajinách EÚ, ako aj na Islande a v Nórsku. Dostali otázky týkajúce sa stresových faktorov, ktorým čelia a ktoré majú vplyv na ich duševné a fyzické zdravie, ako aj významu opatrení v rámci BOZP na ich pracovisku.

Predmetom tohto prieskumu bolo aj pracovné využitie digitálnych technológií a jeho vplyv na pohodu zamestnancov.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme