Rizikové faktory vzniku rakoviny súvisiacej so zamestnaním v Európe – prvé zistenia prieskumu o vystavení pracovníkov

Keywords:

Prieskum agentúry EU-OSHA o vystavení pracovníkov rizikovým faktorom rakoviny v Európe poskytuje informácie o pravdepodobnom vystavení pracovníkov 24 známym rizikovým faktorom rakoviny počas ich posledného pracovného týždňa. Prieskum sa uskutočnil v Nemecku, Írsku, Španielsku, vo Francúzsku, v Maďarsku a vo Fínsku v roku 2023.

V tejto publikácii sú uvedené prvé zistenia prieskumu, ktoré poukazujú na najčastejšie pracovné vystavenia spomedzi posudzovaných rizikových faktorov rakoviny, okolnosti vystavenia a súvislosť medzi vystavením a niektorými pracovnými podmienkami. Z výsledkov vyplýva zvýšené riziko pre pracovníkov na mikropracoviskách alebo malých pracoviskách v porovnaní so strednými alebo veľkými pracoviskami a pre pracovníkov, ktorí pracujú viac ako 50 hodín týždenne.

Prevziať in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |