Rizikové faktory vzniku rakoviny z povolania v Európe – metodika prieskumu expozície zamestnancov

Keywords:

Prieskum expozície zamestnancov o rizikových faktoroch vzniku rakoviny v Európe ponúka informácie o viacerých takýchto známych faktoroch, ktorým boli počas uplynulého pracovného týždňa zamestnanci pravdepodobne vystavení. V uvedenej správe sa opisuje metodika, ktorá sa použila pri príprave prieskumu expozície zamestnancov.

Vysvetľuje sa v nej, ako bol prieskum expozície zamestnancov upravený na základe austrálskej štúdie pracovných expozícií, ako aj kroky prijaté na preklad dotazníka do jazykov členských štátov EÚ, v ktorých sa realizoval. Ďalej podrobne opisuje testovanie upraveného dotazníka a následné prístupy k výberu vzorky, hlavnú prácu v teréne, kontrolu kvality údajov a váženie údajov.

Táto správa poskytuje ďalšie podrobnejšie informácie a dopĺňa zhrnutie metodiky prieskumu expozície zamestnancov, ktoré už bolo zverejnené.

Prevziať in: en