Rizikové faktory vzniku rakoviny súvisiacej so zamestnaním v Európe – zhrnutie metodiky prieskumu vystavenia pracovníkov

Keywords:

Prieskum agentúry EU-OSHA o vystavení pracovníkov rizikovým faktorom rakoviny v Európe ponúka údaje a poznatky o pravdepodobnom vystavení pracovníkov 24 známym rizikovým faktorom rakoviny počas posledného pracovného týždňa. Prieskum sa uskutočnil v Nemecku, Írsku, Španielsku, vo Francúzsku, v Maďarsku a vo Fínsku v roku 2023.

Táto publikácia poskytuje prehľad o tom, ako bol prieskum vypracovaný na základe austrálskej štúdie o pracovnom vystavení a nástroja OccIDEAS a ako bol prispôsobený kontextu EÚ. Zároveň sa v nej poskytuje súhrn toho, ako bol prieskum pripravený na daný účel a ako bol realizovaný. 

Prevziať in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |