Holandsko: automatizované stohovanie debien a škatúľ na obmedzenie ručného zdvíhania v podniku na pestovanie zeleniny

Keywords:

Zamestnancov holandského podniku na pestovanie zeleniny často postihovali poškodenia podporno-pohybovej sústavy, a to najmä pri zdvíhaní a stohovaní debien a škatúľ. Na predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, zníženie fyzickej záťaže a obmedzenie ručného dvíhania boli zakúpené paletizačné zariadenia. Vďaka tomu mohol podnik evidovať menej sťažností na zdravotné problémy a menej absencií, pričom fluktuácia pracovníkov sa znížila o 30 %. V rámci 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax podnik Verdonk Broccoli získal čestné ocenenie, ktorým sa uznáva príkladný postup úspešnej prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | nl |